(84-28) 3821 7058

VIETGAP (TS CN & TT)

 

 

Chứng nhận VietGAP là hoạt động đánh giá, xác nhận sản phẩm của tổ chức chứng nhận  được nuôi trồng/chăn nuôi/trồng trọt và/hoặc sản xuất/sơ chế phù hợp với Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam. (VietGAP  là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices - có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam).