(84-28) 3821 7058

Khóa tập huấn Áp dụng hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU

Hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại (Trade Control and Expert System -TRACES) được Ủy ban Châu Âu thiết lập và vận hành hành vào năm 2003. Đây là hệ thống được sử dụng hoàn toàn trên website do Liên minh Châu Âu (EU) xây dựng. Dựa trên hệ thống này, cơ quan thẩm quyền các nước sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh (Chứng thư) điện tử cho động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật xuất nhập khẩu giữa các nước trong EU và các nước từ bên ngoài EU.

Ngày 08/04/2016 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 đã tổ chức khóa tập huấn " Áp dụng hệ thống TRACES " trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

   

 

 Các tin khác

Thông báo tuyển dụng Kiểm nghiệm viên hóa học (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa chỉ website Trung tâm (Xem thêm)
Thông báo về việc lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh (Xem thêm)
Thông báo đào tạo HACCP tại Tp.Vũng Tàu (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng nhân viên hành chính (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)
Lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)

Tin tức

Đăng ký kiểm tra
Chứng nhận trực tuyến

Đăng nhập để cung cấp thông tin
lô hàng xuất khẩu
Đăng nhập ngay