(84-28) 3821 7058

Tăng cường triển khai cấp chứng thư điện tử đối với lô hàng xuất khẩu vào EU


Về triển khai cấp chứng thư điện tử qua hệ thống TRACES đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU:
Kết quả triển khai thí điểm việc cấp chứng thư điện tử cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU qua Hệ thống TRACES trong năm 2016 cho thấy mặc dù các Trung tâm vùng, doanh nghiệp đã được chuyên gia EU trực tiếp đào tạo, phổ biến về áp dụng TRACES trong năm 2015, 2016, tuy nhiên tỷ lệ các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU được cấp chứng thư qua hệ thống này rất thấp (2400 lô hàng/ tổng số 18.201 lô được chứng nhận xuất khẩu vào EU, chỉ chiếm 13.2%).

Vừa qua, Cục đã nhận được thông báo của Cơ quan thẩm quyền EU cho biết sẽ hoàn thiện hệ thống chấp nhận chứng thư điện tử đối với các lô hàng được cấp chứng thư qua hệ thống TRACES. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU do không phải in và đóng dấu trên bản giấy. Do vậy, Cơ quan thẩm quyền EU đã đề nghị Cục thực hiện cấp chứng thư điện tử qua TRACES ngay trong quý I/2017 và tiến đến cuối năm 2017 áp dụng đối với tất cả các chứng thư cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.
Để thúc đẩy hoạt động cấp chứng thư điện tử qua hệ thống TRACES đáp ứng yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền EU, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Cục sẽ tiến tới cấp chứng thư điện tử hoàn toàn trên hệ thống TRACES. Trước mắt, từ ngày 15/3/2017, Cục sẽ ngừng hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về chứng thư được đăng ký bởi hồ sơ giấy nếu sai lỗi xuất phát từ phía doanh nghiệp/chủ hàng

Cục đã có văn bản số163/QLCL-CL1 ngày 13/02/2017 thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản; các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng tăng cường triển triển khai cấp chứng thư điện tử qua hệ thống TRACES đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, chi tiết xin xem nội dung văn bản tại ĐÂY

Thông tin tham khảo:

- Cổng Thông tin 1 cửa quốc gia: https://vnsw.gov.vn/

- Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (bao gồm DVC kết nối 1 cửa quốc gia) của Bộ NN&PTNT: https://dvc.mard.gov.vn/Pages/default.aspx

- Hệ thống cấp TRACES của LM Châu Âu: http://ec.europa.eu/food/animals/traces_en


Trích nguồn: Cục QLCL NLS & TS (http://www.nafiqad.gov.vn)

Các tin khác

Thông báo tuyển dụng Kiểm nghiệm viên hóa học (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa chỉ website Trung tâm (Xem thêm)
Thông báo về việc lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh (Xem thêm)
Thông báo đào tạo HACCP tại Tp.Vũng Tàu (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng nhân viên hành chính (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)
Lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)

Tin tức

Đăng ký kiểm tra
Chứng nhận trực tuyến

Đăng nhập để cung cấp thông tin
lô hàng xuất khẩu
Đăng nhập ngay