(84-28) 3821 7058

Thông báo đào tạo HACCP tại Tp.Vũng Tàu

THÔNG BÁO

 

Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 4 thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP TRONG CHẾ BIẾN THỦY SẢN trong tháng 11/2017 (dự kiến từ ngày 13-17/11/2017) cho Cán bộ quản lý chất lượng của các Doanh nghiệp như sau:

 1. Nội dung đào tạo: Xây dựng và áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP trong chế biến thủy sản.

2.   Thời gian: 5 ngày.

3.   Địa điểm: tại Tp. Vũng Tàu.

4.   Giảng viên: Các cán bộ có kinh nghiệm của Trung tâm Chất lượng vùng 4.

5.   Tài liệu: giáo trình đào tạo HACCP cơ bản cho cán bộ quản lý chất lượng trong chế biến thủy sản và các tài liệu liên quan.

6.   Kinh phí:

      -   Học phí: 2.500.000 đồng/01 học viên (hai triệu năm trăm ngàn đồng).

-      Chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên: DN cử người tham gia khóa học tự chi trả.

7.    Giấy chứng nhận: các học viên đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khóa được cấp chứng nhận HACCP cơ bản của Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 4.

Doanh nghiệp có nhu cầu xin vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Trung tâm Chất lượng vùng 4 trước ngày 08/11/2017, địa chỉ: 30 Hàm Nghi, p.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; email: chatluong.nafi4@mard.gov.vntranvanmanhnafi4@gmail.com.

Trung tâm sẽ gửi thông báo chi tiết về việc tổ chức lớp học đến doanh nghiệp sau khi nhận được đơn đăng ký.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Chất lượng, điện thoại: 08.38594877 hoặc anh Trần Văn Mạnh, điện thoại: 0918331330.

       Trung tâm xin thông báo để đơn vị được biết.

       Trân trọng./.

Mẫu đăng ký


 

Các tin khác

NAFIQAD 4 (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng Kiểm nghiệm viên hóa học (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa chỉ website Trung tâm (Xem thêm)
Thông báo về việc lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng nhân viên hành chính (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)
Lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)

Tin tức

Đăng ký kiểm tra
Chứng nhận trực tuyến

Đăng nhập để cung cấp thông tin
lô hàng xuất khẩu
Đăng nhập ngay