(84-28) 3821 7058

Thông báo thay đổi địa chỉ website Trung tâm

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 trân trọng thông báo về việc thay đổi tên miền Website Trung tâm kể từ ngày 01/08/2018 như sau:

– Tên miền Website cũ: www.nafi4.com.vn

– Tên miền Website mới: www.nafiqad4.gov.vn

Các tin khác

NAFIQAD 4 (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng Kiểm nghiệm viên hóa học (Xem thêm)
Thông báo về việc lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh (Xem thêm)
Thông báo đào tạo HACCP tại Tp.Vũng Tàu (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng nhân viên hành chính (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)
Lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)

Tin tức

Đăng ký kiểm tra
Chứng nhận trực tuyến

Đăng nhập để cung cấp thông tin
lô hàng xuất khẩu
Đăng nhập ngay