(84-28) 3821 7058

Triển khai mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia

Về triển khai mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia:

Từ ngày 16/5/2016, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã triển khai thí điểm thực hiện 02 thủ tục hành chính: “Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên” và “Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên” đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc của một số doanh nghiệp trên địa bàn Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 4, 5, 6 trên hệ thống một cửa quốc gia. Việc triển khai bước đầu đã có kết quả nhất định, đến nay các Trung tâm vùng đã xử lý được hơn 1.200 hồ sơ đăng ký trên hệ thống và cấp gần 600 chứng thư. Tuy nhiên, đến nay hoạt động đăng ký, cấp chứng thư điện tử qua Hệ thống 1 cửa quốc gia chưa được sự quan tâm, tham gia tích cực của các Trung tâm vùng, doanh nghiệp, thể hiện qua số lượng chứng thư được cấp qua hệ thống rất thấp so với số tổng số chứng thư được cấp. Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục sẽ dừng tiếp nhận đăng ký cấp chứng thư qua hồ sơ giấy mà chỉ xử lý qua hệ thống một cửa quốc gia.

Để triển khai nhiệm vụ trên, từ ngày 08/10/2016 đến ngày 22/10/2016, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo sử dụng phần mềm cho cán bộ các Trung tâm vùng và các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Do đó, Cục đã có văn bản số162/QLCL-CL1 ngày 13/02/2017 thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản; các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng triển khai tích cực áp dụng Hệ thống 1 cửa quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi tiết xin xem nội dung văn bản tại Đây


Trích nguồn: Cục QLCL NLS & TS (http://www.nafiqad.gov.vn)

Các tin khác

Thông báo tuyển dụng Kiểm nghiệm viên hóa học (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa chỉ website Trung tâm (Xem thêm)
Thông báo về việc lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh (Xem thêm)
Thông báo đào tạo HACCP tại Tp.Vũng Tàu (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng nhân viên hành chính (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)
Lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng (Xem thêm)

Tin tức

Đăng ký kiểm tra
Chứng nhận trực tuyến

Đăng nhập để cung cấp thông tin
lô hàng xuất khẩu
Đăng nhập ngay