(84-28) 3821 7058

Kiểm nghiệm

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 1712/QLCL-CL1 Các phương pháp kiểm nghiệm của FSIS đối với cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ

Ngày ban hành: 22/8/2016

2 1681/QĐ-BNN-KHCN Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hiệu lực: 09/05/2016

3 192/QĐ-QLCL Quyết định chỉ định tạm thời phòng thử nghiệm phân tích chất Vàng O trên thực phẩm

- Ngày ban hành: 05/05/2016

- Hiệu lực: 06 tháng

4 2420 QLCL-CL1 547-160 2015-CC QD cong nhan ISO 17025 phong thi nghiem 4.2015 (TTV4).PDF

- Ngày ban hành: 21/9/2015;

- Ngày hiệu lực: 01/12/2015;

- Trạng thái: còn hiệu lực/hết hiệu lực

5 47-534-QD chi dinh phong thu nghiem TTV4 theo TT16.PDF
6 0037-3254 QD chi dinh co quan kiem tra NN ve ATTP sphang hoa NK thuoc pham vi quan ly cua BNNPTNT.pdf
7 Quyết định chỉ định PTN chất lượng nông lâm thủy sản thực phẩm
8 Chỉ định là PTN nước ngoài của Nhật Bản
9 Chỉ định là PTN nước ngoài của Hàn Quốc