(84-28) 3821 7058

Thủy sản

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 1703/QLCL-CL1 Xuất khẩu thủy sản vào Panama

Ngày ban hành: 19/08/2016

2 3328/QĐ-BNN-QLCL Áp dụng biện pháp tạm ngừng cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU được sản xuất tại cơ sở có lô hàng bị cơ quan thẩm quyền EU cảnh báo các chỉ tiêu về hóa chất kháng sinh

Ngày ban hành: 15/08/2016
3 1687/QLCL-CL1 Thực hiện quyết định số 3328/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày ban hành: 17/08/2016

4 1438/QLCL-CL1 Về việc kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Monténégro

Ngày ban hành: 13/7/2016

5 1371/QLCL-CL1 Kiểm tra chứng nhận ATTP đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ.pdf

Ngày ban hành: 05/7/2016

6 377/QLCL-CL1 Về việc xuất khẩu cá tra, cá basa vào thị trường Hoa Kỳ

Ngày ban hành: 08/03/2016

7 1325/QLCL-CL1 Quy định về giám xác tẩm ướp của French Polynesia

Ngày ban hành: 28/6/2016

8 08/2016/TT-BNNPTNT Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Ngày ban hành: 06/6/2016

9 1142/QLCL-CL1 Thay đổi thông tin trong chứng thư và việc báo cáo điều tra nguyên nhân, áp dụng biện pháp khác phục đối với lô hàng bị cảnh báo

Ngày ban hành: 09/6/2016

10 859/QLCL-CL1 Sử dụng mã số cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ

Ngày ban hành: 06/5/2016